За България

Откъснатите цветя на България – песен на емигрантските деца.

“Родината ти предлага винаги много повече”.

“Темата „Родина” е чудесна”.

Явор Гърдев, режисьор

“България за мен е една страна, която никога няма да извадя от сърцето си. Аз винаги ще бъда българка, независимо че по-дълго време съм живяла в САЩ. Тази страна е толкова красива, такова невероятно място и с такива ресурси! Това ми дава крила и ме кара да се гордея.”,

Катя Попов,

световноизвестна цигуларка, Калифорния

Стихове за България

Добрата България

Красива България

Ретро България

Изгубената България (фотографии ХIX-XXI в.)

Българските бойни знамена

Гордея се с българската история

Пазим езика си – национално състезание

Картата на България по години в нейната история

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s