Награждаване 2018

Награждаването на участниците в конкурса Българският път ще се проведе както следва:

ДАТА: 3 март 2018 г.

ЧАС: 11.00-13.00 ч.

МЯСТО: Аула на Софийски университет “Свети Климент Охридски”

ПРОГРАМА:

 • За празника на България – думи в чест на Националния празник;
  • проф. д-р Димитър Денков, декан на Философски факултет,
  • доц. д-р  Иван Колев, ръководител на катедра Философия,
  • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, ИИОЗ, БАН;
  • проф. д-р Силвия Минева;
  • д-р Николай Михайлов,
  • д-р Бисера Колева,
 • Обявяване на резултати и награждаване на участници и първенци в IV национален конкурс Българският път. Потенциал. Проблеми. Перспективи.
 • Коктейл.

На събитието са поканени са ученици, учители и родители, а също всички членове на Българско философско общество.

Организаторите ще бъдат улеснени, ако предварително бъдат информирани  по мейла [bulgarianway@gmail.com] от участници и придружители, които възнамеряват да присъстват на събитието.