Наградени студенти 2014

Наградени с грамоти участници в конкурса 2014 г.

Студенти

1. Ани Бончева Табакова– спец. Европеистика, ФФ
2. Стефан Радов – спец. Европеистика, ФФ
3. Константин Светославов Евгениев – спец. Философия

Наградени с книги участници в конкурса 2014 г.

  1. Ани Табакова – Европеистика, СУ
  2. Стефан Радов – Европеистика, СУ
  3. Константин Евгениев – Философия, СУ
  4. Валентин Калинов – Философия, СУ
  5. Валентин Спасов – Философия, СУ
  6. Камен Киров – философия, СУ
  7. Мадлен Ангелова – Философия, СУ
  8. Велин Тангарджиев – МП Философска антропология, СУ
  9. Пламен Кольовски – Философия, ПУ
  10. Иван Йорданов – философия, СУ

 

 

 

 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s