Конкурс за ученици 2019

Наградени с грамоти:

 1. Рафаел Бижев, Ловеч, учител – г-жа Цонка Накова, 92 т.
 2. Венелина Коджаманова, Пловдив, учител – г-н Владимир Банков, 87 т.
 3. Йоан Пандушев, Перник, 85 т.

Отличени със сертификати:

1. Веселина Узунова Самоков Силвана Оцетова 52.5
2. Езги Ахмед Златоград Ирина Бодурова 65
3. Иван Иванов Омуртаг Хайри Ахмед 52.5
4. Станчо Станчев Стара Загора Екатерина Бояджиева 75
5. Еда Йозгур Чорбаджийско Орхан Ахмед 65
6. Али Конгю Белица Вангелия Разсолкова 65
7. Диана Дончева Благоевград Милена Методиева 67.5
8. Магдалена Стоянова Търговище Светлана Чанкова 62.5
9. Александър Гайдарски Ловеч Миленка Дочева 70
10. Ивана Аръчкова Смолян Диана Чиева 70
11. Стойчо Русинов София Красимира Атанасова-Иванова 80
12. Деница Денева Попово Радка Чанкова 60
13. Божидар Атанасов София 88 Вера Бебова 60

Рафаел Бижев получава грамота за 1-во място от Петя Петкова, първенец 2017 и 2018 г. в конкурса Българският път.

Валентина Коджаманова, класирана на 2-ро място, и нейният учител Владимир Банков получават грамоти, връчени от Петя Петкова.

 

 

 

Награждаване 2019

Наградите за първенците и сертификати за участниците в конкурса Българският път 2019 ще бъдат връчени:

Дата: 3 март 2019 ч.

Ден: неделя

Час: 11.00-12.00 ч.

Място: Нова конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”

Ректорат, Северно крило, ет. 2

Related image

 

 

Петият национален конкурс БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ се провежда както следва:

11 февруари 2019 – срок за изпращане на конкурсните текстове на адрес: bulgarianway@gmail.com.

3 март 2019 – 11.00-13.00 ч. – награждаване в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”

БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

“БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ. ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът се организира, за да насърчи философското осмисляне на темите за България, родина, национална идентичност и жизнен път.

II. ОРГАНИЗАТОР

2. Организатор на конкурса е Българско философско общество.

III. УЧАСТНИЦИ

 1. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас.

IV. КОНКУРСЕН ТЕКСТ

4. Конкурсният текст трябва да отговаря на следните условия:

 • тип текст – лично размишление;
 • обем – до 10 с. стандартен текст (12 пункта, Times New Roman, 1.5 междуредие);
 • файлов формат – PDF;
 • атрибути за идентификация – три имена на участника, e-mail, клас, училище, град, научен ръководител.

V. ЕТАПИ, СРОКОВЕ, ОЦЕНЯВАНЕ

5. Етапите в конкурса са два:

a) училищен;

b) национален;

6. На училищния етап текстовете се оценяват от комисия, определена от директора на училището.

7. За участие в националния етап се класира по един ученик от училище.

8. Текстът на ученика се изпраща на посочения в рекламента електронен адрес с придружително писмо в PDF, подписано от директора на училището.

9. На националния етап текстовете се оценяват от комисия, определена от Управителния съвет на Българско философско общество, включваща университетски преподаватели, учени от Българска академия на науките и учители по философия.

10. Критерии за оценяване:

a) умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.;

b) оригиналност – до 30 т.;

c) убедителност – до 30 т.

11. Текстовете трябва да са написани във формата на лично размишление и да се използва точно цитиране на други автори и източници.

Текстове, в които е открито плагиатство, не се допускат до участие в конкурса. За плагиатство се приема следната дефиниция: „Плагиатство е когато лице представя чужди идеи, постижения, произведения или текст като свои собствени, чрез посочване себе си за действителен автор или непосочване на ползвания източник или действителния автор.“

 1. Срокове за изпращане на текстовете:

a) Училищен етап – 4 февруари 2019 г.;

b) Национален етап – 11 февруари 2019 г.

13. Адрес за изпращане на работите, класирани за националния етап: bulgarianway@gmail.com

14. Сайт за публикуване на резултатите и информиране на конкурса: bulgarianway.wordpress.com

 

VI. НАГРАДИ

15. Награждаването ще се извърши на 3 март 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

16. На първенците в конкурса се дават следните награди:

а) за ученици:

 1. първа награда – 300 лв.
 2. втора награда – 200 лв.
 3. трета награда – 100 лв.

b) за учители:

 1. първа награда – 300 лв.
 2. втора награда – 200 лв.
 3. трета награда – 100 лв.

c) Броят на наградите (парични и книжни) не е ограничен до една за всяко място в класирането и зависи от резултатите.

d) Всички ученици, класирани на националния етап, а също и техните учители, получават като награда книга по философия.

e) Всички участници в конкурса получават сертификат за участие.

Наградите и сертификатите се връчват на 3 март 2018 г. по време на церемонията по награждаването.

17. Помощна литература и информационни източници:

а) книги:

 • Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски 1871-1872 – България – Влашко. София. 2007.
 • Хаджийски, Иван (2002) Оптимистична теория за нашия народ. София: Изток-Запад.
 • Еленков, Иван/Даскалов, Румен (съставители) (1994) Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София: Народна просвета.
 • Янев, Янко (1934) Философия на Родината. – В: Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София: Народна просвета.
 • Мутафчиев, Петър (1934) Поп Богомил и Свети Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история. – В: Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София: Народна просвета.
 • Петканов, Константин (1930) Характерни черти на българина. – В: Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София: Народна просвета.
 • Христов, Кирил (1930) Какъв е българинът? – В: Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София: Народна просвета.
 • Хаджийски, Иван (2002) Бит и душевност на нашия народ. София: Изток-Запад.
 • Бочев, Стефан (1998) Капитализмът в България. София: БНК.
 • Аврамов, Румен (2007) Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. Т. 1-3. София:
 • Желев, Желю (2012) Тоталитарните близнаци. “Фашизмът” – 30 г. по-късно. София: ИК Фабер.
 • Даскалов, Румен (2005) Българското общество 1878-1939. Т. 1-2. София: Гутенберг.

b) Данни и анализи: